Jesteś na stronie
poświęconej Sławkowi
Jeśli chcesz poznać jego twórczość i współtworzyć z nami pamięć o Sławku, to jesteś kimś, na kogo czekamy.

Pragniemy na tej stronie stworzyć przestrzeń,

w której pamięć o Sławku i recepcja jego twórczości stają się punktem wyjścia do działań artystycznych i dobroczynnych.

Nie dokonamy tego bez Twojej pomocy. Teksty, nagrania dźwiękowe, filmy i zdjęcia dotyczące Sławka, wspomnienia i recenzje możesz umieścić w archiwum. Opowiedzmy razem jakim wspaniałym człowiekiem był Sławek.

Kontakt z nami

Sławek Pstrong

Tele-Nowele i inne opowiadania

Bohaterowie Pstronga żyją w świecie przeobrażonym przez nowe media — masowe produkcje telewizyjne, internetowe portale i komunikatory oraz tabloidy. W wyniku ich oddziaływań świadomość społeczna poddawana jest systematycznemu odduchowieniu, a człowiek zmienia się w konsumenta, sterowanego przez medialny przemysł i niezdolnego do nawiązywania więzi duchowych z bliźnimi. (…) Z czasem człowiek doby kryzysu przywyka do sztuczności swego świata, zaczyna czuć się w nim bezpieczny. Wtedy pojawia się obawa, że coś nagłego, pochodzącego spoza medialnych schematów rozerwie tę skorupę bezpieczeństwa, wtargnie do wewnątrz i zburzy względny porządek. Pojawiają się lęki. W zwykłych urządzeniach czy innych przedmiotach może czaić się groza — winda może zabrać człowieka w zaświaty, coś przerażającego może wyskoczyć z lodówki, hałas na schodach może zwiastować inwazję obcych. Strach zaczyna określać życie człowieka czasów kryzysu.

Wacław Lewandowski